Media społecznościowe ważnym elementem reklamy

Wszyscy już wiedzą, że Internet to globalna wioska. Nie istnieją bariery lokalizacyjne (odległość w kilometrach nie ma znaczenia), językowe (większość zna angielski a obraz przemawia do każdego). To najważniejsze czynniki powodujące rozwój mediów społecznościowych, powszechnie nazywanych social mediami. Rola social mediów Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że może funkcjonować tylko w relacjach z innymi…