Social Media

Media społecznościowe ważnym elementem reklamy

Wszyscy już wiedzą, że Internet to globalna wioska. Nie istnieją bariery lokalizacyjne (odległość w kilometrach nie ma znaczenia), językowe (większość zna angielski a obraz przemawia do każdego). To najważniejsze czynniki powodujące rozwój mediów społecznościowych, powszechnie nazywanych social mediami.

Rola social mediów

Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że może funkcjonować tylko w relacjach z innymi ludźmi. Potrzebuje dzielić się z nimi swoimi uczuciami, chwalić sukcesami lub zasięgać porady. Dawniej czyniono to za pomocą listów, podczas spotkań rodzinnych lub rozmów telefonicznych. Był to jednak ograniczony krąg osób.

Internet otworzył możliwość kontaktów poza granicami (wiekowymi, społecznymi, religijnymi, poglądowymi). Stworzył wiele portali dla osób, które łączy wspólna przeszłość (Nasza klasa), chcą nawiązać kontakt z innymi (Facebook), dzielić się wrażeniami na bieżąco (Twitter). To tylko te najbardziej popularne. Istnieje ogromna ilość portali skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach, hobbystów, ale także specjalistycznych.

Popularność mediów społecznościowych sprawia, że stały się on ważnym elementem public relations, czyli budowania wizerunku firmy i nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

To tylko niektóre funkcje jakie pełnią media społecznościowe reklama umieszczona na fanpagu ma znacznie szerszy zasięg niż reklama telewizyjna, przy której widzowie najczęściej zmieniają kanał.

Znaczenie mediów społecznościowych pierwsze doceniły duże firmy, ale szybko w ich ślady poszły firmy średnie i małe. Dialog z klientem w mediach społecznościowych świadczy o jego podmiotowym traktowaniu.

Leave a Reply